World wide transport

North Atlantic Shipping – Nordatlantisk søfragt

Shipping, Spedition og sjøfrakt i Hirtshals

Sjøfrakt og shipping med North Atlantic Shipping

North Atlantic Shipping ble etablert den 01.12.2006. Bakgrunnen for etableringen av North Atlantic Shipping i Hirtshals er havnens unike beliggenhet. Hirtshals Havn er et knutepunkt for transport til og fra landene i hele Nord-Atlanteren.

Hirtshals Havn har siden etableringen på 1920-tallet hatt fiskeriet som et av sine store forretningsområder. Det gjelder også for North Atlantic Shipping. En svært stor andel av kundene kommer fra fiskeindustrien i Danmark, Norge, Sverige og på Færøyene.

Hirtshals Havn regnes som Norges sørligste havn, og det skyldes spesielt hyppigheten av ferger fra Hirtshals Havn til og fra Norge.

North Atlantic Shipping laster, i samarbeid med norske rederier, kjøleskip med frosne varer fra Tromsø i nord og ned langs norskekysten til Hirtshals Havn. Her er det først og fremst frosne reker og frossen fisk som lastes og seiles til Hirtshals Havn.

North Atlantic Shipping samarbeider i dag med en stor del av de norske fiskeeksportørene og kan tilby følgende:

 • Fortolling til danske kunder
 • Fortollinger til EU-kunder
 • Fortollinger til aktiv foredling
 • Fortollinger til passiv foredling
 • Tollpapirer til sluttbruk
 • MIO (Midlertidig oppbevaring)
 • E-eksport
 • Oppbevaring på tollager – har tollager i Hirtshals
 • Health Cert.
 • IUU Catch Cert / Re Export Cert
 • Agency ved skipsanløp
 • Lossing / lasting av skip
 • Fryselager, tollager, lagerbygning med kjøleskap.

Er du interessert i vår tjeneste?

Send en besked
Ring os op